Agi-kep

Az alapozó terápiáról

Az alapozó terápia lényege az idegrendszeri érés elősegítése. Az emberi idegrendszer egymásra épülő érési szakaszainak mozgásos megjelenései a kúszás, mászás, felülés, járás stb., ám ezekkel párhuzamosan és ezektől el nem választhatóan (mondhatni, az idegpályák bejárásával) fejlődnek ki az úgynevezett kognitív képességek és készségek: a figyelem, felfogás és emlékezet, azaz a tanulás alapvető készségei.

Gyakran előfordul, hogy a mozgásos érés valamelyik szakasza túl gyorsan vagy túl lassan zajlik le, vagy akár teljes egészében ki is marad. Ez az adott pillanatban ugyan nem tűnik nagy problémának, sőt a szülő talán észre sem veszi, ám pár évvel később, általában az iskolába kerülés környékén a mozgásfejlődés korábbi zavara iskolai részképesség-zavar formájában jelentkezhet: a gyerek nem tud az elvárt ideig és intenzitással figyelni; nem sikerülnek a betűk megformálásához szükséges finommotoros mozgások; nem megy a szám- és mennyiségfogalmak megértése; problémát okoz a tábláról másolás (másik síkban gondolkodás) stb.
Az alapozó terápiában az előbbiek mellett a beszédtechnika is fejlődik, hiszen maga a beszéd is az előbb leírt mozgásfejlődési sor része. Gyakori, hogy az óvodás korú gyerekek kiejtésén, beszédhangjainak megformálásán jól kivehető egyfajta éretlenség (pöszeség, selypítés). Mivel a terápiában az arcizmok „edzésére”, fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk, az alapozó terápia az esetleg szükséges logopédiai munkát is segíti.

Mely esetben lehet ajánlott az alapozó terápia?
A fejlődés nehézségét vagy elakadását, ennélfogva a terápia szükségességét jelezheti, ha az alább felsorolt „tünetek” közül huzamosabb időn át és egyszerre minimum 3 megfigyelhető:

Óvodás korban a gyerek

 • beszéde nehezen érthető, nem tudja kifejezni magát;
 • nehezen érti a kérdéseket, utasításokat;
 • nehezen mond el verseket, nem szívesen hallgat mesét;
 • végig sem hallgatja a kéréseket;
 • folyton elfelejti, mit kérnek tőle;
 • hol az egyik, hol a másik kezében fogja a ceruzát;
 • összetéveszti a bal és a jobb kezét;
 • nem tud ollóval vágni, ügyetlen a keze;
 • nem szívesen rajzol;
 • beszédében hiányos, bizonytalan vagy zavaros az irányok, névutók (jobb- bal, föl-le, előtt, között stb.) használata;
 • öltözködési gondokkal küzd, például a cipő felhúzása, a fűzés, a kötés, a gombolás súlyos nehézséget okoz;
 • mozgásában ritmustalanság figyelhető meg (pl. az egyenletes ritmustaps is nehézséget okozhat);
 • nagymozgásaiban koordinálatlan: ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat esik a gyerek, kiejt a kezéből tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)
 • rajzaiban feltűnő a testséma zavara vagy hiánya (pl.: fülből kinőtt karral ábrázolja az embert);
 • nyugtalanul és/vagy keveset alszik;
 • folyton izeg-mozog, nem tud egy helyben megülni, esetleg állandóan beszél;
 • túl nyugodt, alig szólal meg;
 • a tömeget lehetőség szerint kerüli, játszótéren nem játszik a többi gyerekkel, esetleg össze-vissza rohangál magában;
 • csak a saját szabályai szerint hajlandó játszani, nem tud veszíteni;
 • gyakran kap dührohamot, kiabál, földhöz vágja magát.

Kisiskolás korban a gyerek

 • nem tudja sorban a napszakokat, hét napjait, hónapokat;
 • nem képes leülni és feladatokat elvégezni;
 • nem tud jegyzetelni, lényeget kiemelni;
 • lemarad a jegyzetelésben, olvashatatlan az írása;
 • tartós figyelemre nem képes, figyelme könnyen elterelhető;
 • a dolgozatokban átugrik, kihagy feladatokat;
 • mozgáskoordinációja nem életkorának megfelelő;
 • gyakran elfelejti, hogy az előbb mit kértek tőle;
 • nyugtalanság, dekoncentráltság, változó teljesítmény, fáradékonyság, önbizalomhiány, befelé fordulás, agresszió stb. figyelhető meg rajta.